Ferietid er spilletid, og tall fra Medietilsynet viser at nesten alle norske barn spiller dataspill. – Sommeren kan være et godt tidspunkt for foreldre til å engasjere seg og snakke med barna om temaer som aldersgrenser og pengebruk i dataspill, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Nesten ni av ti barn spiller dataspill, og nesten seks av ti 9-18-åringer som spiller, bruker penger i spill. Det viser tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020

– Undersøkelsene våre viser at mange foreldre snakker med barna sine om dataspill, men samtidig ser vi at ikke alle har innsikt i hva barna gjør når de spiller. Det gjelder for eksempel å spille spill med høye aldersgrenser og å bruke penger i spillene. Hvisforeldre ikke følger med på dette, kan i verste fall for eksempel føre til at deres kredittkort tappes for penger, og at barn i ung alder eksponeres for spill med voldelig innhold, sier Velsand.  

Les: YouTube Shorts kommer til Norge

Dataspill er en viktig fritidsaktivitet for mange 

Medietilsynet oppfordrer foreldre til å engasjere seg i barnas dataspill, som for svært mange er en viktig og sosial fritidsaktivitet.  

– For de aller fleste er dataspill en positiv fritidsaktivitet og en kilde til sosialt samvær, underholdning og læring. Nå som det er ferie er det sannsynligvis mange som spiller mer enn de gjør til vanlig, og dette kan være en fin måte å holde kontakt med venner som er på ferie med sine familier. Når det er sagt, er det viktig å være oppmerksom på utfordringer som spill med voldelig innhold og pengebruk i spill. Derfor er det viktig at foreldrene følger med og har en god dialog med barna, sier Velsand. 

Tall om barn og dataspill 

  • 86 prosent av 9–18-åringer spiller dataspill; 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene.  
  • Nesten seks av ti som spiller spill, sier seg enig i at gaming er sosialt. Andelen øker med alder, og guttene er gjennomgående mer enig enn jentene. 
  • Sju av ti som spiller dataspill mener dette gjør dem flinkere i engelsk. Det er betydelig flere gutter enn jenter som sier seg enig i det. 
  • Fire av ti mener de bruker mye tid på gaming. Å mene dette, er mer utbredt blant guttene enn jentene. 

Kilde: Barn og medier 2020

Medietilsynets råd til foreldre med barn som spiller dataspill 

  • Vis interesse og skaff deg kunnskap –den beste måten å gjøre det på er å snakke med barna dine, og kanskje til og med bli med dem og spille. De fleste setter pris på at foreldrene engasjerer seg i det de driver med, enten det er dataspill eller andre aktiviteter. 
  • Bli enige om noen regler, for eksempel om hvor mye tid barna kan bruke på spill, hva slags spill de skal få spille, om de får bruke ekte penger og i så fall hvor mye. Jo yngre barna er, jo viktigere er det at foreldrene er engasjert og følger med. 
  • Sett opp foreldrekontroll for de yngre barna. Det er en enkel måte å sette grenser for blant annet pengebruk og kontakt med andre spillere. Slik gjør du det.

Flere råd og tips om de positive og negative sidene ved dataspill finner du på Medietilsynets sider.