Stillingen som musikksjef er ny i NRK, og Bugge vil få det strategiske ansvaret for NRKs musikktilbud på alle plattformer. Han gleder seg til å til å ta fatt.

– Jeg ønsker å bidra til at folk i hele landet opplever glede og engasjement rundt musikken NRK viser frem. Jeg vil jobbe for en god og åpen dialog med alle som jobber med og i musikkfeltet i Norge. På den måten kan vi hele tiden tenke nytt rundt musikkinnholdet og måten vi formidler musikk på, sier Bugge.

Stillingen ble lyst ut i midten av januar.

– Vi ser at NRK kan gi publikum et bedre tilbud om vi jobber mer samlet og helhetlig, forklarer radiosjef Cathinka Rondan om bakgrunnen for stillingen. Dette vil musikksjefen ha ansvaret for å legge til rette for. Hun beskriver ansettelsesprosessen som omfattende og grundig.

– Med Mats Borch Bugge får NRK en musikksjef med bred musikk- og medieforståelse, gode strategiske evner og sterk innovasjonskraft og motivasjon, sier Rondan.

Borch Bugge har jobbet med musikk i store deler av sitt liv, både i og utenfor NRK. I perioden 2009-2018 var han musikksjef i NRK P3 og jobbet med liveopptak, KORK, ulike festivaler og ulike sjangeruttrykk. I tillegg etablerte han blant andre konseptene P3Gull og P3Live. Han ser frem til å kunne jobbe enda bredere og bli kjent med flere aktører i hele musikkfeltet.

– NRK har, med oppdraget som fundament, en formidabel mulighet til å gi norsk og samisk musikk et kontinuerlig løft gjennom tydelig og godt musikkinnhold. Dagens kultur- og musikkuttrykk er bredspektret og sammensatt. Vi skal gi folk engasjerende journalistikk og musikkopplevelser som oppleves viktige, sier Bugge.

Han begynner i stillingen som musikksjef i høst, skriver NRK i en pressemelding.