Konsesjonene for lokalradio på FM forlenges med fem nye år fra nyttår. – Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å forlenge konsesjonene. Formålet er å gi lokalradioene noe mer tid til å forberede overgangen til digitale sendinger, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Dagens FM-konsesjoner for lokalradio utløper ved nyttår. For de alle fleste lokalradio-aktører som sender på FM, blir det ingen vesentlige endringer i vilkårene når konsesjonene nå forlenges med fem nye år, fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026.

Les: Kom og jobb sammen med «oss svina»

Konsesjonene forlenges automatisk

– Konsesjonene forlenges automatisk med uendret dekning, og radioenes eksisterende sendetid videreføres i den nye femårsperioden. Det er altså ikke nødvendig å levere søknad til Medietilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for å få konsesjonen forlenget, sier Sekkelsten.

I tråd med forutsetningene i Hurdalsplattformen, vil regjeringen gi lokalradio mulighet til å være på FM fram til 2031. Hvordan dette skal gjøres blir avklart i god tid før konsesjonene utløper i 2026.

Les på Engelske Klubber: Foretrekker Liverpool foran Barcelona

Regler for reklametid erstatter inntektsbegrensninger

For lokalradioer på FM i og rundt byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, oppheves dagens regler om inntektsbegrensninger og forbudet mot sam- og videresending.

– I stedet kan lokalradioene i disse områdene sende reklame i inntil fire minutter hvert døgn de sender. Det er ikke tillatt med programsponsorer og produktplassering, sier Sekkelsten.

Noen radioer som sender både på DAB og FM i slukkeområdene, må investere i utstyr for å skille DAB- og FM-sendinger på grunn av de nye reklamereglene på FM.
– Det er mulig å søke støtte til slikt utstyr gjennom tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier, sier Sekkelsten.

Medietilsynet forlenger fristen for å søke slik støtte fra 18. november til 2. desember.