NRK-sjefen har i dag informert styret om at han ønsker å gå av som kringkastingssjef i løpet av 2022. Eriksen ble ansatt høsten 2012 og tiltrådte i mars 2013.

– Jeg har hatt en fantastisk oppgave som leder for NRK i disse årene. Det har vært utfordrende, men jeg har elsket hver eneste arbeidsdag i NRK, sier Eriksen og fortsetter:

– Om noen måneder går jeg inn i det tiende året som NRK-sjef. Jeg er ikke lei eller sliten av NRK, men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på nye utfordringer.

Les på Sporten: Selger Hazard for å kjøpe Haaland

Nytt hovedkontor
Eriksen sier at NRK har vært preget av en kontinuerlig endringsprosess i alle disse årene og at de gode resultatene ikke hadde vært mulige uten at ledere, medarbeidere og tillitsvalgte hadde dratt sammen.

– NRK har høye ambisjoner. Vi har klart å møte publikums forventninger til en bred allmennkringkaster som samler folk i Norge og vi har høy tillit. Sammen har medarbeidere og ledere lykkes i å fornye organisasjonen, styrke nyskapningen og de kreative miljøene.

Om to-tre år begynner byggingen av et nytt hovedkontor for NRK. Thor Gjermund Eriksen viser til at organisasjonen skal motiveres og aktiveres for å forberede flytting til Ensjø omtrent samtidig med at hans siste åremål som kringkastingssjef går ut.

– Det er rett og slett ikke fornuftig, verken for NRK eller for meg, å gjennomføre et lederskifte akkurat når organisasjonen skal forberede seg til selve flyttingen og vi er midt i byggingen. Utgangspunktet for flyttingen er svært bra. Vi har et solid finansielt grunnlag for et nytt bygg, vi har støtte fra eier, Marienlyst er solgt og vi har kjøpt en super tomt på Ensjø, sier Thor Gjermund Eriksen.

Les på F7: Özil lanserer sin egen kryptovaluta

Han legger til at han ikke slutter med en gang:

– Jeg gleder meg til å gå på jobb med full innsats fram til styret har funnet en etterfølger, sier Eriksen.

– Har evnet å skape entusiasme
Styreleder i NRK, Birger Magnus, sier at Thor Gjermund Eriksen har vært en svært viktig og dyktig kringkastingssjef i en brytningstid for NRK.

– Han har evnet å skape entusiasme i organisasjonen og øke innovasjon og omstillingsevne, for å møte økt internasjonal, digital konkurranse. Betydelige effektiviseringstiltak er gjennomført, uten at de har gått på bekostning av seer- og lyttertilfredshet. Tvert imot er oppslutningen om NRK rekordhøy, sier Magnus, og legger til:

– Jeg vil også fremheve Thor Gjermunds evne til å skape en bred forankring for NRKs virksomhet og viktige samfunnsoppdrag. Arbeidet er gjort på en langsiktig og tillitvekkende måte.

Skal finne etterfølger
Styrelederen opplyser at Thor Gjermund Eriksen tok initiativet til en dialog om å fratre for en tid tilbake.

– Dette er bakgrunnen for at styret nå setter i gang en prosess for å finne hans etterfølger. Vi skulle gjerne sett at han hadde fortsatt ut hele åremålsperioden, men forstår at en tidligere fratredelse også kan være en god løsning, både for ham selv og for NRK. Det er ingen tvil om at styret har vært svært fornøyd med Thor Gjermunds ledelse av NRK i alle disse årene, sier styreleder Birger Magnus.

Magnus opplyser at styret nå vil starte arbeidet med å finne ny NRK-sjef, men at dette naturligvis vil ta noe tid. Målsettingen er at en ny kringkastingssjef skal være på plass i løpet av 2022.

Thor Gjermund Eriksen vil fortsette som Kringkastingssjef mens rekrutteringsprosessen pågår. I tråd med ansettelsesavtalen har han rett til inntil 6 måneders lønn etter fratredelsen, fratrukket andre inntekter i perioden.